PDF های خود را به اسناد Word قابل ویرایش تبدیل کنید

همه این برنامه ها گزینه های بسیار محبوبی برای تبدیل PDF به اسناد Word در دستگاه های تلفن همراه هستند. استفاده از آنها آسان است و می توانند عناصر اصلی PDF را در طول فرآیند تبدیل حفظ کنند.

در میان آنها، iLovePDF و SmallPDF گزینه های واقعاً رایگان با محدودیت در تعداد تبدیل هایی هستند که می توانید روزانه انجام دهید. دیگران یک آزمایش رایگان محدود را ارائه می‌دهند که به شما امکان می‌دهد ویژگی‌های آنها را قبل از متعهد شدن به نسخه پولی آزمایش کنید.

منبع: MAKEUSEOF.COM